• Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

  • Slider

    משרד עורכי דין

    הרשברג עורכי דין בחיפה

זקוקים למידע ויעוץ משפטי?

העברת זכויות במקרקעין בהתאם לצווי ירושה/צוואה

יורשים המעוניינים למכור נכס מקרקעין אשר הועבר לידיהם בירושה יהיו חייבים לבצע פעולה של רישום הזכויות בנכס על שמם, בהתאם לאמור בצו הירושה או הצוואה, בטרם התקשרותם בהסכם מכירה.

פעולה של העברת נכס מקרקעין בירושה אינה נחשבת "לעסקה במקרקעין" החייבת במס.

הליך רישום נכס מקרקעין אשר ניתן בירושה על שם היורשים, מבוצע בצורה מהירה ויעילה כאשר אל הבקשה יש לצרף את צו הירושה או צו לקיום צוואה יחד עם הצוואה עצמה ושובר תשלום האגרה.
רשם המקרקעין ירשום את הזכויות בנכס על שם היורשים ובהתאם לחלקם בירושה.

משרדנו עוסק בתחום המקרקעין ובין היתר מתמחה ברישום זכויות במקרקעין במרשמים השונים והכל תוך טיפול מסור ולשביעות רצון הלקוחות.

צרו עימנו קשר על מנת שנסייע לכם ברישום הזכויות על שמכם.

פנו כעת לקבלת מידע ויעוץ